"ТЕКОМ" АД - Български производител
ТЕКОПЛАСТ С11

добавки за бетон

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРИ

ТЕКОПЛАСТ С11

ТЕКОПЛАСТ С11

Описание:
  • Силноводонамаляваща/суперпластифицираща химична добавка за бетон. Използва се както при направата на бетон с изискване за ниско В/Ц, така също и при готови бетонови смеси, при които се изисква висока течливост, високи якости и дълготрайност. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблица 3.1 и таблица 3.2
Приложим е за всички видове Портланд цимент
Приложение и характеристики:
•    Индустриални подове/шлайфани бетони/
•    Фундаменти
•    Ляти бетони
•    Мостове и конзоли
•    Готови бетонови смеси
•    Стоманобетонни елементи в т.ч. предварително напрегнати
•    Разтвори за подово отопление
•    Пластичен бетон с ниско В/ Ц съотношение
•    Висока механична якост
•    Не съдържа хлориди и други съставки предизвикващи корозия на арматурата
Съхранение: Най - малко 12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки, защитени от директна слънчева светлина, да се пази от замръзване.

Безопасност: Вижте още >
Технически данни: Вижте още >
Опаковка и цени:
  • Бутилка 1 л./ 1.2 кг.   [    5.62 лв. ]
  • Туба       5 л./ 6.0 кг.   [   18.54 лв. ]
  • Туба     10 л./ 12.0 кг. [   37.07 лв. ]
  • Туба     20 л./ 24 кг.    [   65.60 лв. ]
Забележка: Цените са с ДДС и са актуални към момента и се отнасят за онлайн магазина !

Бърза поръчка/ без регистрация
Моля копирайте [ ТЕКОПЛАСТ С11 ]
и го поставете тук в:  Бърза поръчка >
За въпроси относно продукта >