"ТЕКОМ" АД - Български производител
добавки за бетон

добавки за бетон

[ 19 бр. продукта ]

ПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ

[ 3 бр. продуктa ]

СУПЕРПЛАСТИФИЦИРАЩО ЗАБАВЯЩИ

[ 3 бр. продуктa ]

ПЛАСТИФИКАТОРИ

[ 1 бр. продукт ]

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРИ

[ 3 бр. продукта ]

ЗАБАВИТЕЛИ

[ 1 бр. продукт ]

УСКОРЯВАЩИ ВТВЪРДЯВАНЕТО

[ 3 бр.продуктa ]

УСКОРЯВАЩИ СВЪРЗВАНЕТО

[ 2 бр. продуктa ]

УПЛЪТНЯВАЩИ

[ 0 бр. продуктa ]

ВЪЗДУХОВЪВЛИЧАЩИ

[ 3 бр. продуктa ]