"ТЕКОМ" АД - Български производител
пресовани бетонови изделия

добавки за бетон

ПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ

УНИПОРОН

Описание:
 • Високоефективна въздуховъвличаща химична добавка за бетон. Използва се за направата на бетон с повишено изискване за мразоустойчивост. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, Т5.
Съвместим с всички видове цимент.
Приложение:
 • Пътни настилки
 • Самолетни писти
 • Язовирни стени
 • Щампован бетон
 • Вибрирани и пресовани градивни тела
 • Пресовани изделия от земновлажен бетон
 • Пластичен бетон с ниско В/Ц съотношение
 • Подобрена звукоизолация
 • Повишена водоплътност
 • Не съдържа хлориди и други съставки предизвикващи корозия на арматурата

Съхранение: Най-малко 12 месеца от датата на производство в оригинални  опаковки, защитен от директна слънчева светлина.

Безопасност: Вижте още >
Технически данни: Вижте още >

Опаковка и цени:
 • Бутилка 1 л./ 1,2 кг. [    3.56 лв. ]
 • Туба       5 л./   6 кг. [   17.82 лв. ]
 • Туба     10 л./ 12 кг. [   35.64 лв. ]
 • Туба     20 л./ 24 кг. [   67.61 лв. ]
Забележка: Цените са с ДДС и са актуални към момента и се отнасят за онлайн магазина !

Бърза поръчка/ без регистрация
Моля копирайте [ УНИПОРОН ]
и го поставете тук в:  Бърза поръчка >
За въпроси относно продукта >

ТЕКОЦИД В

Описание:
 • Високоефективна въздуховъвличаща химична добавка за бетон. Използва се за направата на бетон с повишено изискване за мразоустойчивост, пресовани изделия от земновлажен бетон. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, Т 5
  Съвместим с всички видове цимент.

Приложение:
 • Пътни настилки
 • Писти
 • Язовирни стени
 • Щампован бетон
 • Резервоари и диги
 • Подобрена звукоизолация
 • Пластичен бетон с намалено В/Ц съотношение
 • Увеличена кохезия, намаляваща риска от разслояване
 • Не съдържа хлориди и други съставки предизвикващи корозия на арматурата

Съхранение: Най-малко 12 месеца от датата на производство в оригинални  опаковки, защитен от директна слънчева светлина.

Безопасност: Вижте още >

Технически данни: Вижте още >

Опаковка и цени:

 • Бутилка 1 л./ 1,2 кг. [    3.56 лв. ]
 • Туба       5 л./   6 кг. [   17.82 лв. ]
 • Туба     10 л./ 12 кг. [   35.64 лв. ]
 • Туба     20 л./ 24 кг. [   67.61 лв. ]
Забележка: Цените са с ДДС и са актуални към момента и се отнасят за онлайн магазина !

Бърза поръчка/ без регистрация
Моля копирайте [ ТЕКОЦИД В ]
и го поставете тук в:  Бърза поръчка >
За въпроси относно продукта >

УНИПЛАСТЕР

Описание:
 • Високоефективна пластифицираща въздуховъвличаща химична добавка, с модификатор понижаващ температурата на замръзване на течната фаза в разтворите.
Съвместим с всички видове цимент.
Приложение и характеристики:
•    За строителни разтвори за зидарии и мазилки,  при денонощен ход на температурата +1°С до -7°С
•    Повишена мразоустойчивост
•    За варови и вароциментови разтвори, строителни лепила
•    Повишена водоплътност
•    Повишени якости
•    Понижено В/Ц съотношение
•    Не съдържа хлориди и други съставки предизвикващи корозия
Съхранение: Най-малко 12 месеца от датата на производство в оригинални  опаковки, защитен от директна слънчева светлина.

Безопасност: Вижте още >
Технически данни: Вижте още >
Опаковка и цени:

 • Бутилка 1 л./ 1,3 кг. [    6.08 лв. ]
 • Туба       5 л./6.5 кг. [   22.35 лв. ]
 • Туба     10 л./ 13 кг. [   44.69 лв. ]
 • Туба     20 л./ 26 кг. [   85.40 лв. ]
Забележка: Цените са с ДДС и са актуални към момента и се отнасят за онлайн магазина !

Бърза поръчка/ без регистрация
Моля копирайте [ УНИПЛАСТЕР ]
и го поставете тук в:  Бърза поръчка >
За въпроси относно продукта >