"ТЕКОМ" АД - Български производител
суперпластифициращо забавящи

добавки за бетон

СУПЕРПЛАСТИФИЦИРАЩО ЗАБАВЯЩИ

суперпластифициращо забавящи

КАРБОПЛАСТ 1500 С

Описание:
 • Силноводономоляваща /суперпластифицираща забавяща свързването  химична добавка   от ново поколение на база поликарбоксилатен етер. Използва се както при направата на бетон с изискване за ниско В/Ц, транспортен бетон, така също и при готови бетонови смеси, при които се изисква висока течливост, високи якости и дълготрайност. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, Т 11.1, Т 11.2
Съвместим с всички видове цимент.
Приложение и характеристики:
•    При направата на бетонови елементи
•    Бетон с високо водонамаление/до 30%/
•    Бързо набиращ якости бетон
•    Бетониране при високи температури
•    Транспортен бетон
•    За самоуплътняващ се бетон
•    Пластичен бетон с много ниско В/ Ц съотношение
•    Бързо се адсорбира върху повърхността на циментовите частици
•    Има висока устойчивост на атмосферни условия
•    Не съдържа хлориди и други съставки предизвикващи корозия на арматурата
Съхранение: Най - малко 12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки, защитени от директна слънчева светлина, при температура от 5° до 35°С.

Безопасност: Вижте още >
Технически данни: Вижте още >
Опаковка и цени:
 • Бутилка 1 л./ 1.0 кг.   [    3.59 лв. ]
 • Туба       5 л./ 5.3 кг.   [   19.06 лв. ]
 • Туба     10 л./ 10.5 кг. [   37.74 лв. ]
 • Туба     20 л./ 21 кг.    [   65.74 лв. ]
Забележка: Цените са с ДДС и са актуални към момента и се отнасят за онлайн магазина !

Бърза поръчка/ без регистрация
Моля копирайте [ КАРБОПЛАСТ 1500 С ]
и го поставете тук в:  Бърза поръчка >
За въпроси относно продукта >
суперпластифициращо забавящи

КАРБОПЛАСТ 2020 СУПЕР

Описание:
 • Ново поколение модифицирана силноводономоляваща/ суперпластифицираща химична добавка на база поликарбоксилатен етер. Използва се при направата на бетон с изискване за ниско В/Ц, транспортен бетон, готови бетонови смеси, при които се изисква висока течливост, високи якости и дълготрайност. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, Т 11.1 и Т 11.2
Съвместим с всички видове цимент
Приложение и характеристики:
•    Бетон с високо водонамаление /до 30%/
•    Бързо набиращ якости бетон
•    Готови бетонови елементи
•    Удължено отворено време
•    Самоуплътняващ се бетон
•    Транспортен бетон
•    Бетониране при високи температури
•    Не съдържа хлориди и други съставки предизвикващи корозия на арматурата
•    Висока механична якост
•    По-висока устойчивост на атмосферни условия
Съхранение: Най - малко 12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки, защитени от директна слънчева светлина, при температура от 5° до 35°С.
Безопасност: Вижте още >
Технически данни: Вижте още >
Опаковка и цени:
 • Бутилка 1 л./ 1.0 кг.   [    4.99 лв. ]
 • Туба       5 л./ 5.5 кг.   [   27.50 лв. ]
 • Туба     10 л./ 11 кг.    [   54.98 лв. ]
 • Туба     20 л./ 22 кг.    [   99.75 лв. ]
Забележка: Цените са с ДДС и са актуални към момента и се отнасят за онлайн магазина !

Бърза поръчка/ без регистрация
Моля копирайте [ КАРБОПЛАСТ 2020 СУПЕР ]
и го поставете тук в:  Бърза поръчка >
За въпроси относно продукта >
суперпластифициращо забавящи

ТЕКОПЛАСТ СМ

Описание:
 • Модифицирана силноводонамоляваща/ суперпластифицираща забавяща свързването химична добавка. Използва при направата на бетон и готови бетонови смеси с изискване за ниско В/Ц, висока течливост, удължено отворено време, високи якости. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблица 11.1 и таблица 11.2
Съвместим с всички видове цимент.
Приложение и характеристики:
•    Лети бетони
•    Транспортен бетон за всички видове конструкции
•    Разтвори за подово отопление
•    Индустриални подове/шлайфани бетони/
•    Видим бетон
•    Пластичен бетон с ниско В/Ц съотношение
•    Бетониране при високи температури
•    Висока механична якост
•    По-висока устойчивост на атмосферни условия
•    Не съдържа хлориди и други съставки предизвикващи корозия на арматурата
Съхранение: Най - малко 12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки, защитени от директна слънчева светлина, при температура от 5° до 35°С.
Безопасност: Вижте още >
Технически данни: Вижте още >
Опаковка и цени:

 • Бутилка 1 л./ 1.2 кг.   [    3.79 лв. ]
 • Туба       5 л./ 6.0 кг.   [   18.98 лв. ]
 • Туба     10 л./ 12 кг.    [   37.94 лв. ]
 • Туба     20 л./ 24 кг.    [   67.32 лв. ]
Забележка: Цените са с ДДС и са актуални към момента и се отнасят за онлайн магазина !

Бърза поръчка
Моля копирайте [ ТЕКОПЛАСТ СМ ]
и го поставете тук в:  Бърза поръчка >
За въпроси относно продукта >