"ТЕКОМ" АД - Български производител
контакти

КОНТАКТИ

Теком АД   Централен офис 
Изследователски център

1836 гр. София 
Бул. „Владимир Вазов” № 402-II
тел: 02/948 08 11 
моб: +359898 41 08 64
моб: +359887 20 78 38
E-mails: tekom_unimat@abv.bg 


Фабрика „ТЕКОМ”

2131 с. Горна Малина 
област София 

  тел: 071 523 08 
факс: 071 523 08


Фабрика „ТЕКОМ” АД- клон Бургас

8115 гр. Бургас 
кв. Черно море 
тел: 055/182-082
моб: +359888220089
моб: +359878400935
E-mail: tekom.burgas@gmail.com