"ТЕКОМ" АД - Български производител
КАРБОПЛАСТ 160

добавки за бетон

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРИ

КАРБОПЛАСТ 160

КАРБОПЛАСТ 160

Описание:
  • Силноводонaмaляваща/суперпластифицираща химична добавка на база поликарбоксилатен етер.  Използва  се както при направата на бетон с изискване за ниско В/Ц, така и при готови бетонови смеси изискващи висока течливост, високи якости и дълготрайност. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблица 3.1 и таблица 3.2
Приложим е за всички видове Портланд цимент
Приложение и характеристики:
•    Бетон с високо водонамаление до 30%
•    Бързо набиращ якости бетон
•    При направата на готови бетонови елементи
•    Самоуплътняващ се бетон
•    Пластичен бетон с много ниско Водо/ Циментно съотношение
•    Висока механична якост
•    По-висока устойчивост на атмосферни условия
•    Не съдържа хлориди и други съставки предизвикващи корозия на арматурата
Съхранение: Най - малко 12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки, защитени от директна слънчева светлина при температура от 5°C до 35°C

Безопасност: Вижте още >
Технически данни: Вижте още >
Опаковка и цени:
  • Бутилка 1 л./ 1.0 кг.   [    3.59 лв. ]
  • Туба       5 л./ 5.2 кг.   [   18.70 лв. ]
  • Туба     10 л./ 10.5 кг. [   37.74 лв. ]
  • Туба     20 л./ 21 кг.    [   65.74 лв. ]
Забележка: Цените са с ДДС и са актуални към момента и се отнасят за онлайн магазина !

Бърза поръчка/ без регистрация
Моля копирайте [ КАРБОПЛАСТ 160 ]
и го поставете тук в:  Бърза поръчка >
За въпроси относно продукта >