"ТЕКОМ" АД - Български производител
за нас

ЗА НАС

„ТЕКОМ” АД  е от 36 г. ( 1984 г.) на пазара за строителна химия. В структурно отношение фирмата се състои от Централен офис, Изследователски център „ТЕКОМ” гр.София, фабрика „ТЕКОМ” м.с.Черно море гр.Бургас, фабрика „ТЕКОМ” с. Горна Малина Софийска област.
             Фирмата  е специализирана  и произвежда на най-високо ниво следните групи продукти
              Добавки  за циментни бетони и разтвори в т.ч.:
            - пластификатори / на база лигносулфонати, меламин сулфонат, ацетонформалдехидна смола, поликарбоксилатни етери.
            - суперпластификатори – на база меламин сулфонат, ацетонформалдехидна смола, поликарбоксилатни етери;
            - суперпластифициращо-забавящи;
            - забавящи свързването;
            - ускоряващи свързването;
            - ускоряващи втвърдяването;
            - уплътняващи;
            - въздуховъвличащи.
        •    Спомагателни продукти
        •    Кофражни масла
        •    Полимерни и силиконови грундове;
        •    Силиконови импрегнатори и хидрофобизатори
        •    Полимерни и силиконови мазилки
        •    Сухи строителни лепила
        •    Подови покрития
        •    Система за саниране
        •    Продукти за хидроизолация
        •    Флокуланти

     Произведените от „ТЕКОМ”АД  продукти и системи са на   най-високо техническо ниво и с атрактивни цени, което ги прави изключително конкурентни . Оборудването на технологичните линии е  реплика   на високите технологии които намират реализация в производствената ни дейност.  Наред със съвременните технически средства за контрол в производствения процес „ТЕКОМ”АД  от 2003 има внедрена система ISO 9001:2008 , от 2008  ISO 14001:2004, от 2007 г.   система за производствен контрол ( НСИОССП ).
     „ТЕКОМ”АД  от 25 години  заема достойно  място в света сред фирмите лидери в строителната химия и е комплимент за всички колеги специалисти в България работили през годините  в областа на строителната химия и  надежда за бъдещите специалисти.