УНИКОЛ СУПЕР

ЛЕПИЛА

УНИКОЛ СУПЕР

ОПИСАНИЕ

Високоефективно еднокомпонентно сухо лепило от най-висок клас   на цименто-полимерна основа . Отговаря на ЕN 12004+А1/АС клас С2 за външен и вътрешен монтаж.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За залепване на тежки плочи, фаянсови и керамични плочки върху  стари облицовки.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Основата трябва да е здрава, чиста и суха. За повишаване на адхезията се грундира по избор с „Грунд 50 строителен универсален”, „Грунд 50 Полисил” или серията „Силтех”, най-малко 24 часа преди нанасяне на лепилото.Към 3,3÷3,5 тегловни  части от сухото лепило се прибавя 1 тегловна част вода. Сместта се разбърква с механична бъркалка  в продължение на 5  минути, оставя да престои 15-20мин., след което се разбърква отново.Нанасянето се извършва с  5÷6 мм назъбена  шпакла. Да не се лепи върху боядисани повърхности. Плочките трябва да се залепват сухи , да не се накисват във вода.По време на нанасянето на лепилото температурите на околната среда и на основата не трябва да са под 5оС и над 30оС. 

ПРЕДИМСТВА

Лесна употреба
Прясно залепения материал не се свлича
Устойчивост  на мраз и влага след пълното втвърдяване на лепилото
Отлична флексабилност

PАЗХОД

  • За стени / 2 ÷ 3 kg/m2 
  • За подове / 4÷  5 kg/m2 в зависимост от неравностите на основата.

ОПАКОВКА

В 25 кг пластмасови баки

СЪХРАНЕНИЕ

В сухи  складови помещения при положителни температури. 

ВНИМАНИЕ!

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с  препоръките на производителя информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни.Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива,че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел,нито да има законни задължения от настоящата информация,нито от писмени препоръки или други съвети.Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти.Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани.Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка.Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа Техническа информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка.

УНИКОЛ СУПЕР
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.