УНИКОЛ ГК01

ЛЕПИЛА

УНИКОЛ ГК01

ОПИСАНИЕ

Високоефективно еднокомпонентно сухо лепило от най-висок клас   на циментополимерна основа. Отговаря на ЕN 12004+А1/АС 

ПРИЛОЖЕНИЕ

За залепване на  фаянсови и керамични плочки върху  плоскосоти от гипсокартон.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Основата трябва да е здрава, чиста и суха. За повишаване на адхезията се грундира по избор с „Грунд 50 строителен универсален”, „Грунд 50 Полисил” или серията „Силтех”, най-малко 24 часа преди нанасяне на лепилото.Към 3,2÷3,6 тегловни  части от сухото лепило се прибавя 1 тегловна част вода. Сместта се разбърква на бавни обороти в продължение на 5 минути,  оставя да престои 15-20мин., след което се разбърква отново.Нанасянето на лепилото  се извършва с  5÷6 мм назъбена  шпакла.  Плочките трябва да се залепват сухи , да не се накисват във вода.По време на нанасянето на лепилото температурите на околната среда и на основата не трябва да са под 5оС и над 30оС. 

ПРЕДИМСТВА

  • Лесна употреба
  • Прясно залепения материал не се свлича
  • Мразоустойчивост и водонепропускливост след пълното  втвърдяване на лепилото


PАЗХОД / 2 ÷ 3 kg/m2 

ОПАКОВКА

В 25 кг пластмасови баки

СЪХРАНЕНИЕ

В сухи  складови помещения при положителни температури. 

ВНИМАНИЕ!

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с  препоръките на производителя информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни.Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива,че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел,нито да има законни задължения от настоящата информация,нито от писмени препоръки или други съвети.Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти.Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани.Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка.Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа Техническа информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка.

УНИКОЛ ГК01
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.