УНИКОЛ ГБ03

ЛЕПИЛА

УНИКОЛ ГБ03

ОПИСАНИЕ

Високоефективно еднокомпонентно сухо лепило от най-висок клас   на цименто-полимерна основа . Отговаря на ЕN 998-2

ПРИЛОЖЕНИЕ

За залепване на  газобетонни зидарийни тела.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Основата трябва да е здрава, чиста и суха. За повишаване на адхезията се грундира по избор с „Грунд 50 строителен универсален”, „Грунд 50 Полисил” или серията „Силтех”, най-малко 24 часа преди нанасяне на лепилото.Към 3,2÷3,5 тегловни  части от сухото лепило се прибавя 1 тегловна част вода. Сместта се разбърква на бавни обороти в продължение на 5 минути,  оставя да престои 15-20мин., след което се разбърква отново.Нанасянето върху телата  става с  назъбена  шпакла или мистрия в зависимост от структурата им.По време на на  лепилото температурите на околната среда и на основата не трябва да са под 5оС и над 30оС. 

ПРЕДИМСТВА

  • Лесна употреба
  • Устойчивост на влага и студ след втвърдяване 

PАЗХОД / 1 2 ÷ 15 kg/m2 

ОПАКОВКА

В 25 кг пластмасови баки

СЪХРАНЕНИЕ

В сухи  складови помещения при положителни температури. 

ВНИМАНИЕ!

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с  препоръките на производителя информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни.Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива,че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел,нито да има законни задължения от настоящата информация,нито от писмени препоръки или други съвети.Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти.Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани.Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка.Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа Техническа информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка.

УНИКОЛ ГБ03
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.