СПОМАГАТЕЛНИ ПРOДУКТИ

СПОМАГАТЕЛНИ ПРOДУКТИ

РЕОКОНТРОЛ

РЕОКОНТРОЛ е високомолекулен полимер за контролиране на вискозитета и реологичните свойства на бетоновата смес.
СПОМАГАТЕЛНИ ПРOДУКТИ

МИКРОСИЛИКА

МИКРОСИЛИКА e добавка с високо съдържание на свободно агломерирани частици под формата силициев диоксид.
СПОМАГАТЕЛНИ ПРOДУКТИ

ДЕКОР 011

ДЕКОР 011 е високоефективен повърхностен забавител на свързването на циментни смеси.
СПОМАГАТЕЛНИ ПРOДУКТИ

ИЗОБЕТ

ИЗОБЕТ e високоефективен  влагозадържащ  препарат,  предпазващ  от преждевременно  изпарение  на  вода  от пресния бетон.  Представлява  емулгиран разтвор  на  синтетична  смола  във  вода. Отговаря на ФС 03-2009 г
СПОМАГАТЕЛНИ ПРOДУКТИ

ИЗОБЕТ 121

ИЗОБЕТ 121 е високоефективен влагозадържащ  препарат,  предпазващ от преждевременно изпарение на вода от  пресния  бетон.  Представлява емулгиран  разтвор  на емулгиран парафин във вода. 
СПОМАГАТЕЛНИ ПРOДУКТИ

ИЗОБЕТ 131

ИЗОБЕТ 131 е високоефективен влагозадържащ  препарат,  предпазващ от преждевременно изпарение на вода от пресния бетон. Представлява стиролакрилатна дисперсия.
СПОМАГАТЕЛНИ ПРOДУКТИ

ИМПРЕГНАТОР ЗА ДЪРВЕСИНА

ИМПРЕГНАТОР ЗА ДЪРВЕСИНА е високоефективна светла  течност съдържаща , водоотблъскващи съставки. Не оцветява дървесината. Отговаря на ФСО1-2003 г.
СПОМАГАТЕЛНИ ПРOДУКТИ

ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ФИБРИ

ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ФИБРИ са високоефективни полипропиленови фибри за дисперсно армиране на бетон, замазки, мазилки и торкрети.
СПОМАГАТЕЛНИ ПРOДУКТИ

ОЧИСТИТЕЛ ЗА БЕТОН

ОЧИСТИТЕЛ ЗА БЕТОН е киселинен концентрат, който  се  използва  за  почистване  на метални и пластмасови кофражи, калъпи за  бетонови  изделия  и  др.  от  засъхнал цимент и бетон.
СПОМАГАТЕЛНИ ПРOДУКТИ

ТЕКОМ ПОМПА

ТЕКОМ ПОМПА е химична добавка на база високомолекулни полимери, понижаващи коефициента на триене на пресния бетон.
СПОМАГАТЕЛНИ ПРOДУКТИ

ГЕОЛИТ КД

ГЕОЛИТ КД представлява  светложълт водоразтворим полимер.
СПОМАГАТЕЛНИ ПРOДУКТИ
СПОМАГАТЕЛНИ ПРOДУКТИ
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.