СИЛИКОНОВИ ИМПРЕГНАТОРИ

СИЛТЕХ 80РМ

СИЛТЕХ 80РМ

ОПИСАНИЕ:

 

Силиконов импрегнатор на база силиконово масло,синтетична смола и органични разтворители. Отговаря на БДС EN 1504-2

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:


За защита на външни повърхности направени от порьозни неорганични материали,като облицовъчни тухли,мазилки,бетон,естествени камъни и др.срещу проникване от влага, като понижава капилярната абсорбция и осигурява защита от алкалии


НАЧИН НА УПОТРЕБА


Импрегнатора предварително се разрежда с газ за  горене  в съотношение до 1:7обемни части.Повърхността  трябва да е небоядисана, чиста и суха. Нанасянето се извършва чрез разпръскване, с четка, валяк или чрез потапяне

 

ПРЕДИМСТВА


  • Водоплътност на изделието
  • Мразоустоичивост на изделието
  • Намалява изсолването
  • Устоичивост на алкалии
  • Придава контраст и трайност на цветовете


РАЗХОД:


  • 400 ÷600 ml/m2, в зависимост от порьозността на основата или до насищането й.


СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ:


12 месеца в проветриви складови помещения при положителни температури. При транспорт да се пази от замръзване.

 

ОПАКОВКА:


Туби 5 и 20 литра


ВНИМАНИЕ !

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с  препоръките на производителя информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни.Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива,че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел,нито да има законни задължения от настоящата информация,нито от писмени препоръки или други съвети.Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти.Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани.Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка.Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа Техническа информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка.

СИЛТЕХ 80РМ
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.