СИЛИКОНОВИ ИМПРЕГНАТОРИ

СИЛТЕХ 65ЕМ

СИЛТЕХ 65ЕМ

ОПИСАНИЕ:


Импрегнатор с кремообразна консистенция на база на силиконово масло без разтвортели. Прониква в порите на основата, образувайки устойчива на влага и агресори преграда. Отговаря на БДС ЕN 1504-2

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:


За грундиране и импрегниране на бетон и армиран бетон при мостове, пътни настилки и стради и др.срещу проникване на влага, като понижава капилярната абсорбция и осигурява защита срещу алкалии.

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

 

Материалът е готов за употреба. Основата трябва да  е суха и чиста. Нанасянето се извършва до насищане на повърхността чрез разпръскване, с четка или валяк.

 

ПРЕДИМСТВА

 

  • Водоплътност на изделието.
  • Мразоустойчивост на изделието
  • Намалява изсолването
  • Устойчивост на алкалии
  • Придава контраст и трайност на цветовете
  • Улеснява почистването на покритието

 

РАЗХОД


  • 400 ÷ 600 ml/m2, в зависимост от порьозността

 

СЪХРАНЕНИЕ:

 

12 месеца в проветриви складови помещения при положителни температури.При транспорт да се пази от замръзване. 

При продължително съхранение да се разбърква преди употреба.

 

ОПАКОВКА:


В баки по 20  литра 


ВНИМАНИЕ !

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с  препоръките на производителя информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни.Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива,че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел,нито да има законни задължения от настоящата информация,нито от писмени препоръки или други съвети.Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти.Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани.Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка.Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа Техническа информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка.

СИЛТЕХ 65ЕМ
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.