СИЛИКОНОВИ ИМПРЕГНАТОРИ

СИЛТЕХ 50ЕМ

СИЛТЕХ 50ЕМ

ОПИСАНИЕ


Силиконовия хидрофобизатор е силиконова емулсия на база  силиконово масло и полимерна дисперсия без разтворители, проникваща в порите на основата, образуваща в дълбочина устойчива на влага и агресори  преграда. Отговаря на БДС ЕN 1504-2.


ПРИЛОЖЕНИЕ:


  • Предназначен е за хидрофобизиране и хидроизолиране на мокри помещения.


НАЧИН НА УПОТРЕБА:

 

Емулсията предварително се разрежда с вода в съотношение до 1:2 обемни части. Повърхността трябва да е небоядисана, чиста и суха. Нанасянето се извършва чрез разпръскване, с четка или валяк.

 

ПРЕДИМСТВА


  • Водоплътност на изделието.
  • Мразоустойчивост на изделието
  • Намалява изсолването
  • Устойчивост на алкалии
  • Придава контраст и трайност на цветовете
  • Улеснява почистването на покритието

 

РАЗХОД

  • 200 ÷ 400 ml/m2, в зависимост от порьозността на основата или до насищането и.

 

СЪХРАНЕНИЕ:

 

12 месеца в проветриви складови помещения при положителни температури.При транспорт да се пази от замръзване.


ОПАКОВКА :


 Туби 5, 10 и 20 литра

 

ВНИМАНИЕ !

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с  препоръките на производителя информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни.Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива,че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел,нито да има законни задължения от настоящата информация,нито от писмени препоръки или други съвети.Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти.Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани.Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка.Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа Техническа информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка.

СИЛТЕХ 50ЕМ
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.