СИЛИКОНОВИ ИМПРЕГНАТОРИ

СИЛТЕХ 150 ОЕ

СИЛТЕХ 150 ОЕ

ОПИСАНИЕ:

 

Емулсия на  силиконово масло без разтворители.Прониква в порите на основата, образувайки устойчива на влага и агресори преграда. Отговаря на БДС EN 1504-2

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

За импрегниране на:


 • Бетони
 • Бетонови елементи
 • Циментови замазки
 • Мазилки
 • Облицовъчни тухли
 • Керамични продукти
 • Естествени камъни

 

Като добавка при производство на:


 • Бетонови покривни плочи
 • Бетонови павета и плочки
 • Готови бетонови елементи
 • Силиконови мазилки

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

 

Импрегнатора предварително се разрежда с вода в съотношение до 1:10 обемни части, в зависимост от порьозността на основата. Тя трябва да бъде небоядисана, чиста и суха. Нанасянето се извършва чрез разпръскване, с четка, валяк или чрез потапяне. Като добавка: добавя се към направната вода. Не се добавя в сухата смес!


ПРЕДИМСТВА:


 • Водоплътност на изделието
 • Мразоустоичивост на изделието
 • Намалява изсолването
 • Устоичивост на алкалии
 • Придава контраст и трайност на цветовете
 • Улеснява почистването на покритието


РАЗХОД:


За импрегниране: 400 ÷600 ml/m2, в зависимост от порьозността на основата или до насищането й. Като добавка: 0,6 ÷0,8% от масата на цимента като концентрат, в зависимост от количеството на цимента.


СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ:


12 месеца в проветриви складови помещения при положителни температури. При транспорт да се пази от замръзване. При продължително съхранение да се разбърка преди употреба.

 

ОПАКОВКА:


Туби 5, 10 и 20 литра


ВНИМАНИЕ !

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с  препоръките на производителя информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни.Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива,че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел,нито да има законни задължения от настоящата информация,нито от писмени препоръки или други съвети.Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти.Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани.Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка.Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа Техническа информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка.

СИЛТЕХ 150 ОЕ
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.