СИЛИКОНОВИ ИМПРЕГНАТОРИ

СИЛНЕХ 160Е

СИЛНЕХ 160Е

ОПИСАНИЕ:

 

Течна хидрофобна  добавка на база силиконова емулсия,  без разтворители. Подходяща  за бетони ,хоросан, замазки, както и за производство на бетонови /пресовани/ изделия от полусух /земновлажен /бетон.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:


 • бордюри
 • павета
 • блокчета за пътна настилка
 • строителни блокчета и тухли /циментови/
 • бетонови елементи за градинско и лаитшартно оформление.

 

ПРЕДИМСТВА:


 • Осигурява висока хидрофобност на готовите бетонови елементи
 • Повишава мразоустойчивостта на готовите бетонови елементи
 • Осигурява запазване цвета на бетоновите елементи по-дълго във времето.
 • Свежда до минимум щетите от замръзване и разрушаване на готовите бетонови елементи
 • По-силно водоотблъскващо действие
 • Продукт с отлично качество
 • Намалява изсолването

  

ДОЗИРОВКА:


 • 1-4% от масата на цимента в направената вода


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:.

 • Вид: течност.
 • Цвят: млечно бял

 

СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

 

12 месеца от датата на производството  в проветриви складови помещения при  температури от +5C до +30C. При транспорт да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

 

ОПАКОВКА:

 

 Туби 5, 20 литра, варели 200 литра и контейнери 1000 литра


ВНИМАНИЕ !

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с  препоръките на производителя информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни.Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива,че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел,нито да има законни задължения от настоящата информация,нито от писмени препоръки или други съвети.Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти.Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани.Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка.Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа Техническа информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка.

СИЛНЕХ 160Е
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.