ГРУНДОВЕ

САНИРАЩ ПОЛИМЕРЕН МОДИФИКАТОР

САНИРАЩ ПОЛИМЕРЕН МОДИФИКАТОР

ОПИСАНИЕ:

 

САНИРАЩИЯ ПОЛИМЕРЕН МОДИФИКАТОР представлява високоефективна полимерна дисперсия.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

 • Производствени подове
 • Вибрирани и пресовани градивни тела
 • Площадки
 • Паркинги
 • Други

 

ПРЕДИМСТВА:

 

 • Повишена хидрофобност
 • Повишена мразоустойчивост
 • Ускорено изсъхване на повърхността
 • Ограничена ефлоресценция - изсолване
 • Улеснено почистване
 • По-наситен цвят


ДОЗИРОВКА:

 

 • За саниране: 1,0 ÷ 4,5% от масата на цимента
 • Като добавка: 0,1 ÷ 0,6% от масата на цимента
 • Други дозировки могат да бъдат из­ползвани, в случай на специални ус­ловия на работното място. В този слу­чай се консултирайте с нашите специ­алисти.

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:


Добавя се в направната вода след умокряне на материалите. Не се добавя в сухата смес!

 

ОПАКОВКА


Бутилка 1 литър, туби 5, 10, 20 литра, варели 210 литра и контейнери 1000 литра 


СЪХРАНЕНИЕ

 

Най-малко 12 месеца от датата на производство в оригинални  опаковки, защитен от замръзване, при температура от +5ºС до +35ºС.       


ВНИМАНИЕ !

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с  препоръките на производителя информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни. Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива,че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел,нито да има законни задължения от настоящата информация,нито от писмени препоръки или други съвети.Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към 


САНИРАЩ ПОЛИМЕРЕН МОДИФИКАТОР
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.