ГРУНДОВЕ

ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ПОЛИМЕРЕН ГРУНД 03

ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ПОЛИМЕРЕН ГРУНД 03

ОПИСАНИЕ:


Прониква в дълбочина в основата, нама-лява порьозността. Изравнява пропи-ващата способност на основата, повишава здравината и осигурява добро сцепление със следващото покритие. Водоразредим.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:


  • Грундиране на циментови , водоциментови и гипсови мазилки и шпакловки, гипсофазер
  • Бетонови повърхности, газобетон и тухли
  • Преди нанасяне на латексни и фасадни бой, лепене на плочки с циментови лепила
  • Преди нанасяне на самонивелиращи се подови замазки

  

НАЧИН НА УПОТРЕБА:


В зависимост от порьозността на осно-вата се разрежда с вода 1:4 за силно попиващи повърхности (варови мазилки и газобетон) и 1:6 за по слабо попиващи основи (бетон, шпакловки). Нанася се съответно разреден с четка или пръскачна машина при температура на околната среда и основа-та над +5°С. Изсъхва от 2 до 3 часа след полагането при температура 20°С. Да не се допуска гланцов филм от грунда върху основата.

Препоръки: Информацията отразява практическия опит и направените тестове.Необходимо е да се спазват специфични изисквания,необходимите процеси и съответните стандарти.Производителя гарантира качеството на продукта,но няма контрол в условията и начина на приложението му.Препоръчваме при съмнения,да тествате продукта при конкретни условия.

 

РАЗХОД:

 

  • 100 – 500 ml/m2 неразреден, в зависимост от порьозността на основата.

 

СЪХРАНЕНИЕ:

 

12 месеца в проветриви складови помещения при положителни темпе-ратури. При транспорт да се пази от за-мръзване. При продължително съхра-нение да се разбърка преди употреба.

 

ОПАКОВКА            :

 

Бутилка 1 литър, Туби 5, 20 литра и варели 200 литра


ВНИМАНИЕ !

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с  препоръките на производителя информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни.Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива,че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел,нито да има законни задължения от настоящата информация,нито от писмени препоръки или други съвети.Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти.Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани.Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка.Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа Техническа информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка.

ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ПОЛИМЕРЕН ГРУНД 03
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.