ГРУНД 50 СТРОИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН

ГРУНД 50 СТРОИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН

ОПИСАНИЕ:

 

ГРУНД 50 СТРОИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН представлява комплексен разтвор на полимерна дисперсия и минерален модификатор и силиконова емулсия


ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

За грундиране на варо-циментови и варо-пясъчни мазилки, бетон, бетонови елементи, газобетон, гипсофазерни и дру-ги плоскости преди вътрешно и външно третиране с бои и мазилки. Грундът укрепва основата, изравнява попиващите й свойства и намалява разхода на следва-щото покритие.


ПРЕДИМСТВА:

  • укрепва основата
  • изравнява попиващите й свойства
  • намалява разхода за следващо покритие
  • осигурява паропропоскливост
  • запазва сцеплението
  • бързо съхнене


НАЧИН НА УПОТРЕБА:


Грундът предварително се разрежда с вода 1:10. Върху суха, здрава основа, без мазни петна се нанася до матиране на повърхността, но без филмообразуване.


Препоръки: Информацията отразява практическия опит и направените тестове.Необходимо е да се спазват специфични изисквания,необходимите процеси и съответните стандарти.Производителя гарантира качеството на продукта,но няма контрол в условията и начина на приложението му.Препоръчваме при съмнения,да тествате продукта при конкретни условия.

 

РАЗХОД:

 

  • 200 – 400 ml/m2 разреден, в зависимост от порьозността на основата.

 

СЪХРАНЕНИЕ:

12 месеца в проветриви складови помещения при положителни темпе-ратури. При транспорт да се пази от за-мръзване. При продължително съхра-нение да се разбърка преди употреба.

 

ОПАКОВКА:

 

Бутилка 1 литър, туби 5, 20 литра и варели 200 литра

ВНИМАНИЕ !

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с  препоръките на производителя информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни.Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива,че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел,нито да има законни задължения от настоящата информация,нито от писмени препоръки или други съвети.Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти.Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани.Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка.Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа Техническа информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка.

ГРУНД 50 СТРОИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.