ГРУНДОВЕ

ГРУНД 50 СТРОИТЕЛЕН “ПОЛИСИЛ”

ГРУНД 50 СТРОИТЕЛЕН “ПОЛИСИЛ”

ОПИСАНИЕ:

 

ГРУНД 50 СТРОИТЕЛЕН ПОЛИСИЛ представлява комплексен разтвор на силиконова емулсия и полимерна дисперсия.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

За грундиране на вароциментови и варо-пясъчни мазилки, бетон, бетонови елементи, газобетон, гипсофазерни и други плоскости преди вътрешно и външно третиране с бои и мазилки. Грундът укрепва основата, изравнява попиващите и свойства и намалява разхода на следващото покритие.


ПРЕДИМСТВА:

  • укрепва основата
  • изравнява попиващите й свойства
  • намалява разхода за следващо покритие
  • осигурява паропропускливост
  • запазва сцеплението
  • бързо съхнене

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

 

Грундът предварително се разрежда с вода 1:10. Върху суха, здрава основа, без мазни петна се нанася до матиране на повърхността, но без филмообразуване.

 

РАЗХОД:

 

  • 200 – 400 ml/m2 разреден, в зависимост от порьозността на основата.

 

 

СЪХРАНЕНИЕ:

 

12 месеца в проветриви складови помещения при положителни темпе-ратури. При транспорт да се пази от за-мръзване. При продължително съхра-нение да се разбърка преди употреба.

 

ОПАКОВКА :

 

 Туби 5, 20 литра и варели 200 литра

 

ВНИМАНИЕ !

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с  препоръките на производителя информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни.Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива,че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел,нито да има законни задължения от настоящата информация,нито от писмени препоръки или други съвети.Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти.Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани.Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка.Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа Техническа информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка.

ГРУНД 50 СТРОИТЕЛЕН “ПОЛИСИЛ”
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.