ГРУНДОВЕ

ГРУНД НИВО 022

ГРУНД НИВО 022

ОПИСАНИЕ:

 

Грунд ниво 022 - концентрат, представлява комплексен контактен разтвор на полимерна дисперсия и силиконова емулсия. Не съдържа разтворители

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Осигурява запазване на направната вода в саморазливката и предпазва от ефекта “дишане” на старото покритие. Гарантира връзката със старото покритие. Силиконовата емулсия осигурява дълбоко импрегниране на старото покритие, а полимерната дисперсия запечатване на порите.

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

 

Грунд ниво 022 - концентрат предварително се разрежда с вода в съотношение 1:5 Работният разтвор се прилага върху суха, здрава и чиста основа. Нанася се с мече, помпа и др. до насищане. След 3-4 часа основата е готова за саморазливната замазка.

 

РАЗХОД:

 

  • 250 – 350 ml/m2 разреден, в зависимост от порьозността на основата.

 

СЪХРАНЕНИЕ:

 

12 месеца в проветриви складови помещения при положителни темпе-ратури. При транспорт да се пази от замръзване. При продължително съхранение да се разбърка преди употреба.

 

ОПАКОВКА            :


Бутилка 1 литър, туби 5, 20 литра и варели 200 литра

 

ВНИМАНИЕ !

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с  препоръките на производителя информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни.Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива,че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел,нито да има законни задължения от настоящата информация,нито от писмени препоръки или други съвети.Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти.Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани.Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка.Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа Техническа информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка.
ГРУНД НИВО 022
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.