ГРУНДОВЕ

БЕТОН КОНТАКТ КОНЦЕНТРАТ 01

БЕТОН КОНТАКТ КОНЦЕНТРАТ 01

ОПИСАНИЕ:


Контактен разтвор на полимерна дисперсия , не съдържа разтворители.Осигурява  надеждно сцепление към проблемни основи,изравнителни подови замазки,керамични покрития и естествен камък.


ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  • повишаване адхезията на стари повърхности от минерален състав:
  • циментови замазки,гипсови мазилки,сухи мазилки ,бетон
  • варови и изравняващи циментови мазилки,гипсови облицовки и елементи от пенобетон
  • проблемни минерални повърхности,с петна от боя и лепила


ПРЕДИМСТВА:

  • бързо съхнещ еднокомпонентен
  • подобрява сцеплението,без разтворители,намалява и изравнява водонапиването при следващи строителни операции


НАЧИН НА УПОТРЕБА:


Бетон контактконцентрат 01 предварително се разрежда с вода в съотношение до 1:4. Основата трябва да е небоядисана, чиста и суха. Нанасянето се извършва чрез разпръскване, с четка или валяк. След матиране на повърхността тя е готова за новия бетон.Температурите на основата,околната среда и материала не трябва да бъдат по-ниски от 5 до 35С.

Препоръки:

Информацията отразява практическия опит и направените тестове.Необходимо е да се спазват специфични изисквания,необходимите процеси и съответните стандарти.Производителя гарантира качеството на продукта,но няма контрол в условията и начина на приложението му.Препоръчваме при съмнения,да тествате продукта при конкретни условия.

 

РАЗХОД:


200 400 ml/m2 разреден, в зависимост от порьозността на основата.

 

СЪХРАНЕНИЕ:

 

12 месеца в проветриви складови помещения при положителни темпе-ратури. При транспорт да се пази от за-мръзване. При продължително съхра-нение да се разбърка преди употреба.

 

ОПАКОВКА            

 

Туби 5, 20 литра и варели 200 литра

 

ВНИМАНИЕ !

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с  препоръките на производителя информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни.Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива,че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел,нито да има законни задължения от настоящата информация,нито от писмени препоръки или други съвети.Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти.Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани.Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка.Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка.

БЕТОН КОНТАКТ КОНЦЕНТРАТ 01
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.