ГРУНДОВЕ

АКВА СТОП 60Ф

АКВА СТОП 60Ф

ОПИСАНИЕ:

 

Комплексен разтвор на силиконова емулсия, стиролакрилатна дисперсия и фунгицид.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

За WC, бани и други мокри помещения, да осигури хидрофобност на основата, срещу капилярна влага. Защитава от влажни петна по стените и фасадите и неприятна миризма.

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

 

Продукта осигурява дълбоко импрегниране чрез силиконова емулсия и запечатващия ефект от стиролакрилатните дисперсии. Разредения с вода продукт в съотношение до 1:10 се нанася с пистолет или помпа под налягане, четка, мече и др. Всеки следващ пласт се нанася преди да изсъхне напълно предишния пласт до насищане на основата.

 

РАЗХОД:

 

  • 200 – 400 ml/m2 неразреден, в зависимост от порьозността на основата.

 

СЪХРАНЕНИЕ:

 

12 месеца в проветриви складови помещения при положителни темпе-ратури. При транспорт да се пази от замръзване. При продължително съхранение да се разбърка преди употреба.

 

ОПАКОВКА :

 

Бутилка 1 литър, туби 5, 20 литра и варели 200 литра

 

ВНИМАНИЕ !

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с  препоръките на производителя информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни.Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива,че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел,нито да има законни задължения от настоящата информация,нито от писмени препоръки или други съвети.Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти.Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани.Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка.Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа Техническа информация за съответния продукт,копия от която се предоставят по заявка.

АКВА СТОП 60Ф
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.